Ładowanie player...

JESUS Film Polish- Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

 • Uploaded 2 miesiące temu w kategorii Na Święta 2017

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Każdy bowiem, kto by wzywał imieni

  ...

  The Film based on Luke's Gospel: JESUS Virgin Birth, Death, Resurrection, and Ascension.

  FEAR NOT! CALL JESUS! (Romans 10:13) Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

  Amen! According to this Scripture: you Call you are Save! Amen! Amen! nnNow Bible is your GPS - Read it; Do it; Live into it..(Matthew 24:13) Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie.nn(Habakkuk 2:14) Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają.nnJohn 10:1 nn1 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca;n2 Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec.n3 Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je.n4 A gdy wypuści owce swoje, idzie przed niemi, a owce idą za nim; bo znają głos jego.n5 Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego; bo nie znają głosu obcych.n6 Tę im przypowieść Jezus powiedział; lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.n7 Rzekł im tedy zasię Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iżem ja jest drzwiami owiec.n8 Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich nie słuchały owce.n9 Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.n10 Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił; jam przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały.n11 Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce.n12 Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, którego nie są owce własne, widząc wilka przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce.n13 A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma pieczy o owcach.n14 Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają.n15 Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce.n16 A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.n17 Dlatego mię miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął.n18 Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją.

  Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego.n19 Tedy się stało znowu rozerwanie między Żydami dla tych słów.n20 I mówiło ich wiele z nich: Dyjabelstwo ma i szaleje; czemuż go słuchacie?n21 Drudzy mówili: Te słowa nie są dyjabelstwo mającego; izali dyjabeł może ślepych oczy otwierać?n22 A było w Jeruzalemie poświęcanie kościoła, a zima była.n23 I przechadzał się Jezus w kościele, w przysionku Salomonowym.n24 Tedy go obstąpili Żydowie i rzekli mu: Dokądże dusze nasze na rzeczy trzymasz? Jeźliżeś ty jest Chrystus, powiedz nam jawnie.n25 Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja czynię w imieniu Ojca mego, te o mnie świadczą.n26 Ale wy nie wierzycie; bo nie jesteście z owiec moich, jakom wam powiedział.n27 Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną;n28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.n29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego.n30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

 • # jesus# film# polish# Łaska# pana# naszego# jezusa# chrystusa# niech# ędzie# wami# wszystkimi# amen
Pokaż więcej Pokaż mniej
Użytkownicy, którzy to lubią
   Komentarze (0)