Przygody Rumcajsa -19- Jak myśliwy Muszka pasł pszczoły

 • Uploaded 8 miesiące temu w kategorii Bajki Online

  Przygody Rumcajsa.

  Rumcajs, Hanka Cypisek.

  youtu.be/4lO8OuGwDZonnPrzygody Rumcajsa, Hanki i Cypiska.nNa Rumcajsa mówią zbój.

  Zbój bo mieszka w lesie.

  ...

  Przygody Rumcajsa.

  Rumcajs, Hanka Cypisek.

  youtu.be/4lO8OuGwDZonnPrzygody Rumcajsa, Hanki i Cypiska.nNa Rumcajsa mówią zbój.

  Zbój bo mieszka w lesie.

  Rumcajs pomaga potrzebującym pomocy, opiekuje się skrzywdzonymi i chorymi.

  Rumcajs zawsze wstawia się za biednymi.

  Czasem podróżuje, lecz tylko na nogach, bo nie posiada samochodu.

  Rumcajs zna naturę i kocha ją.

  Zwierzęta mieszkające w lesie często szukają u niego pomocy.

  Wie jak z nimi rozmawiać i często to robi.

  Jego życie pełne jest przygód i zabawy.

  Żywi się tylko darami natury.

  Wszystko co je znajduje w lesie i dobrze się na tym zna.

  Czasem wyprawi się do pobliskiego miasteczka by kupić coś na targu.

  Czasem spędza tam trochę czasu by wykonać jakieś zadanie lub rozwiązać problem.

  Mieszka w jaskini wraz ze swoją ukochaną Hanką.

  Oboje połączyła miłość.

  Jej nie przeszkadzają warunki w których przyszło jej żyć choć nie są bajeczne.

  Rumcajs pokochał Hankę całym sercem i nie widzi innych kobiet.

  Wprawdzie czasem i Rumcajsa dotknie zazdrość, lecz szybko wszystko zostanie wyjaśnione.

  Jak to bywa w życiu tak i w bajce szybko na świat przyszedł Cypisek.

  Synek naszego rozbójnika Rumcajsa i Hanki jest żywym i psotnym dzieckiem.

  Od samego urodzenia płatał psikusy swoim rodzicom.

  Lubił zabawę jak to dziecko.

  Często się śmieje i zdarza się, że tata musiał wyciągać go z tarapatów i przygód.nCzy to opis zbója ? Sam pomyśl i pokochaj Rumcajsa i jego rodzinę Hankę i Cypiska.nBajka dla każdego, Bajka na dobranoc.

  Bajka na dobry wieczór.

  Bajka dla dzieci.nPełna miłości, przygód, podróży, natury, dobra opowieść o życiu.nnnAdventures Rumcajs, Hanka and Cypiska.nOn Rumcajsa say robber.

  Bandit because she lives in the forest.

  Rumcajs helps the needy, care of the wronged and the sick.

  Rumcajs always intercede for the poor.

  Sometimes he travels, but only on the legs, because I do not have a car.

  Rumcajs nature knows and loves her.

  Animals living in the forest often seek his help.

  He knows how to talk to them and often it does.

  His life is full of adventure and fun.

  It feeds only the gifts of nature.

  Everything that it is in the forest, well knows about it.

  Sometimes ventures into the nearby town to buy something in the market.

  Sometimes he spends some time there to perform some task or solve a problem.

  He lives in a cave with his beloved Hanka.

  Both merged love.

  It does not interfere with the conditions under which it came her live, although not fabulous.

  Rumcajs Hanka loved with all your heart and do not see other women.

  Although time and Rumcajsa touches jealousy, but soon everything will be explained.

  As happens in life so in a fairy tale world quickly came Cypisek.

  Son of our robber Rumcajs and Hanka is lively and mischievous child.

  From the very birth PLATAL pranks to their parents.

  He liked to play as a child.

  He laughs often and it happens that my dad had to pull him out of trouble and adventure.nIs this a description of the robber? Sam think and love Rumcajsa and his family Hanka and Cypiska.nThe fairy tale for everyone, a bedtime story.

  The fairy tale for a good evening.

  The fairy tale for children.nFull of love, adventure, travel, nature, good story about life.

 • # przygody# rumcajsa# 19# jak# śliwy# muszka# pasł# pszczoł
Pokaż więcej Pokaż mniej
Użytkownicy, którzy to lubią
   Komentarze (0)